Uudised

Teeme Ära Sihtasutus võtab tööle juhatuse liikme

6.12.2022

Teeme Ära Sihtasutus võtab tööle JUHATUSE LIIKME, kes vastutab organisatsiooni igapäevase juhtimise ja arendamise eest. Kandidaadilt ootame: head administreerimis- ja läbirääkimisoskust; tasakaalukust, usaldusväärsust ja iseseisvust; teadmisi organisatsiooni juhtimisest ja majandamisest; väga head eesti ja head inglise keele oskust. Pakume: vastutusrikast, eneseteostust ja palju suhtlemist pakkuvat tööd; koostööd oma ala hiilgavamate ekspertidega nii Eestis kui Euroopas; […]

Vähendame jäätmeteket! Esitasime koos 50 organi­satsiooniga toetuskirja ambitsioonikaks seadusloomeks

18.11.2022

30. novembril on Euroopa Komisjon planeerinud avaldada oma seisukohad uuele pakendi- ja pakendijäätmete määrusele. Üle Euroopa on määruse lekitatud tekst juba viimaseid nädalaid tekitanud palju kõneainet nii keskkonnaorganisatsioonide kui ka pakenditootjate seas. Kuivõrd määrus toetab selgelt korduskasutust kui pakendijäätmete vähendamise mõjusaimat meedet, on komisjon saanud ulatuslikult vastulauseid tööstuselt, kes leiab, et nende senine suund parandada […]

Ringsed ärimudelid Eesti tekstiilisektoris 

16.11.2022

Teeme Ära SA koos rahvusvaheliselt tunnustatud muutuse juhtimise tööriista ja disainimeetodiga CIRCO kuulutab välja koolitusprogrammi tekstiilisektoris tegutsevatele ettevõtetele, et aidata arendada ringseid tooteid ja teenuseid. See on nii innovatsiooni kui ka muutuste juhtimise programm, kuhu on oodatud juhtkonna liikmed, toote- ja teenusedisainerid ja arendusjuhid. Programmi raames tuvastame võimalusi tekstiile kestlikult enda äris kasutada moel, mis […]

Biojäätmete kohapeal kompostimine annab parima tulemuse

14.11.2022

Biolagunevate jäätmete eraldi kogumine on kohustuslik alates 1. jaanuarist 2024. Analüüs näitab, et ainus võimalus, kuidas täita 2030. aastaks seatud 65% taaskasutuse nõuet, on eraldi kogumise ukselt-uksele-lahendused. Selliste lahendustega on juba praegu Euroopas hulganisti edulugusid. Oluline on näha, et üksnes järjekordse lisaprügikastiga olukorda ei lahenda, vaid vaja on süsteemset muutust. Selleks, kuidas seda ellu viia, […]

Kuidas jäätmete vähendamine kliimakriisi vastu aitab

8.11.2022

Oktoobris ilmus GAIA raport „Null jäätmeid, null heidet“, mis annab selge ja ajakohaseima tõendi, et jäätmeteta majandamine on tõhus relv kliimakriisi vastu võitlemisel mitmel moel. Nimelt aitab see toimepidevust tõsta, töökohti luua ja kohalikul majandusel edeneda. Kokkuvõte Kliimakriisi süvenedes tuleb igas valdkonnas võtta meetmeid, et vähendada nii kasvuhoonegaaside heidet kui ka kohaneda kiire kliimamuutusega. Jäätmevaldkond […]

Kolm ettepanekut ambitsioonika planeedisõbra valimis­programmi­

31.10.2022

Teeme Ära sihtasutus pöördub kõigi erakondade, aga ka kõigi valijate poole. Järgmistel kuudel ja nädalatel seisavad ees tulised arutelud selle üle, mis on Eestile hea. Eestile on hea aga kõik, mis on meie planeedile hea – sest elamiskõlbmatuks muutuva keskkonnaga Maal varitsevad meid kõiki tõsised ohud, alustades negatiivsetest mõjudest meie tervisele, lõpetades väga erisuguste julgeolekuohtudega. […]

Ringmajanduse ekspress on Tartus 16.-17. novembril, astu peale!

20.10.2022

Kiirrong peatub hetkeks! Astu ekspressi, et kahel päeval arutada selle üle, millised on Eesti ringmajanduse väljakutsed, kohalike omavalitsuste ringmajanduse põhimõtete rakendamise kitsaskohad ja nende tagamaad. Kuidas saame ringmajanduse põhimõtteid integreerida tavaellu? Kui kiireks kujuneb sõit tulevikku? Konverentsi teisel päeval viib Teeme Ära läbi töötuba, kuidas jäätmeteket vähendada ja ringlussevõttu parandada. Esimesed kolm sammu, mis kindlasti […]

Korduskasutuse toetusallkirjad jõuavad täna Timmermansi kätte

12.10.2022

12. oktoobril korraldavad liikumine Break Free From Plastic ja #WeChooseReuse kampaania korduskasutuse näituse Euroopa Parlamendi ees Brüsselis. Näitusel on kõrvuti kaks võimalikku reaalsust aastal 2040 Euroopas: esiteks, kui korduskasutus muutub kogu Euroopas laialdaseks, ning teiseks olukord, milles elame 2040. aastal, kui kõik jätkub endistviisi. Aktsiooni mõte on näidata, kuidas Euroopa Liidu õigusaktid võivad kaasa aidata […]

Talv on tulekul: plast peab kaduma

4.10.2022

Kuivõrd oleme talvise energiakriisi lävel, peab Euroopa Liit lõpetama plastitootmise. Äsja avaldatud raport näitab, et plastitootmise vähendamisega on väga kiire, sest Euroopa Liit sõltub fossiilkütustest, sealhulgas Venemaa naftast ja gaasist. Euroopa Liit on silmitsi gaasinappusega ning liikmesriigid loodavad, et tarbijad võtavad tarbimise vähendamise enda õlule, samal ajal püüdes siiski leida uusi fossiilkütuse tarnijaid. Kriisis aga […]

Mida võiks anda üks konverents?

26.09.2022

Autor: Kadri Kalle, Teeme Ära Sihtasutuse haridusprogrammide juht 14. septembril korraldasime esimese Eesti Zero Waste konverentsi. Meie jaoks oli see nn BEZWA projekti tulemuste esitlemine, kuid soovisime samas ära kasutada võimalust, et ka Eestis jäätmeteta majandamise põhimõtted rakenduma hakkaksid. Ning kuna meie projektis oli kõige olulisemal kohal tõeliselt õppimist toetavad lähenemised, tahtsime seda ka oma […]