fbpx

Biojäätmete eraldi kogumise eelised

Hästi toimival biojäätmete kogumise süsteemil on palju ulatuslikke eeliseid. Olgu nimetatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, mulla tervise parandamine, üldise jäätmekäitlussüsteemi toimimise parandamine ja kogukondlik kompostimine, mis mõistagi ühendab kogukonda.

Metaani kuni 62% vähem – parem keskkonnale

Uuringute järgi võib orgaaniliste jäätmete eraldi kogumine ja tõhus töötlemine isegi mõõduka eesmärgi korral vähendada prügilast eralduva metaani heitkogust 62 protsenti.

Mismoodi toimetada kogutud biojäätmetega? Neid saab kompostida. Juba on töötatud välja väga tõhusaid kogumissüsteeme, millega toodetud kompost on väga hea kvaliteediga.

Mis on selle plussid keskkonnale?

  • Suurem hulk süsinikku talletub pinnasesse
  • Takistab kõrbestumist
  • Pinnas on vastupanuvõimelisem, saame üleujutus-, maalihete- ja eutrofeerumiskindla Maa.
  • Kõik need plussid aitavad kliimamuutuse mõju leevendada.

Suurem materjali taaskasutamise määr

 Mida enam biojäätmeid eraldi kogutakse, seda vähem satub neid edaspidi teistesse jäätmevoogudesse.

  • Nii väheneb jäätmejääkide kogus. Jäätmejäägid on segatud jäätmed, mis ei sobi ringlussevõtmiseks. Mida vähem jäätmejääke, seda vähem jäätmed haisevad ja seda harvem peab tegema kogumisringe. Mida vähem kogumisringe, seda soodsam on süsteemi ülalpidamine kohalikule omavalitsusele ehk meile kõigile.
  • Kui biojäätmeid kogutakse tõhusalt eraldi, satub teistesse ringlussevõetavate kuivjäätmete voogudesse vähem saastavaid toidujääke. Ringlussevõetavate kuivjäätmete (nt plast ja paber) puhul tähendab väiksem toidujääkide hulk materjalide paremat kvaliteeti ja suuremat tõenäosust, et nende väärtus (hind) ringlussevõtuturul säilib. See tähendab omavalitsuse jaoks omakorda võimalikku suuremat tulu.

Kohalikul tasandil on hallatav biojäätmete voo iga aspekt

… alates kogumisest kuni töötlemiseni. See ei sõltu teistest tööstusvaldkondadest ja sellega ei kaasne suuri transpordikulusid. Kogukonnad saavad enda toidujäätmeid ise hallata ja vähendada sel viisil sõltuvust ladustamisrajatistest, millega kaasnevad alati suuremad kulutused.

Ühiskondlikud eelised

Biojäätmete eraldi kogumisega kaasnevad ka ühiskondlikud eelised, valdavalt seoses kompostimismeetodiga. Biojäätmete kogumine nende tekkekohas aitab suurendada teadlikkust kodumajapidamistes tekkivate toidujäätmete kohta ning toota kvaliteetset komposti, milles esineb vähem plasti.

Kompostimise teel käitlemine loob uusi keskkonnahoidlikke töökohti ja kogukondlikul kompostimisel on kogukonda tugevdav ning kohalikku sotsiaalset sidusust ja ühtsust soodustav mõju.

Postitus on 4. osa juhendit “Parim viis biojäätmete kogumiseks. Parimad meetodid omavalitsustele biojäätmete liigiti kogumiseks” tutvustavast sarjast.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.