fbpx

Biojäätmete kogumine on kestlik ka tihedalt asustatud piirkondades

Ligi 1,4 miljoni elanikuga Milano Itaalias on Euroopa suurim linn, mille kogu elanikkond osaleb toidujäätmete kogumises, kogudes inimese kohta 105 kg toidujäätmeid aastas (2019). Arvestades, et aastas tekib elaniku kohta umbes 120 kg toidujäätmeid, suudab linn koguda kokku 87,5% jäätmetest. See on hämmastav tulemus. Kuna üle 80% linna elanikest elab mitmepereelamutes ja asustustihedus on suurem kui 7000 inimest km2 kohta, on Milano suurepärane näide toidujäätmete kogumiskava edukast rakendamisest suures, tihedalt asustatud linnas.

2011. aastal otsustas Milano linnavalitsus võtta vastu ulatusliku biojäätmete liigiti kogumise kava. Sel ajal koguti vaid 28 kg toidujäätmeid elaniku kohta. Aastatel 2012–2014 alustati kodumajapidamistes toidujäätmete kogumise teavituskampaaniaga.

Biojäätmete kogumine Milano mitmepereelamutes. La Repubblica

Majapidamistele anti 10-liitrine õhutusega köögiprügikast ja 25 kompostitavat kotti. Programm hõlmab ka 35-liitrist prügikasti ühepereelamutele või kaks korda nädalas tühjendatavat 120-liitrist lisaprügikasti mitmepereelamutele.

Biojäätmete kogumist täiendab läbipaistvates kottides jäätmejääkide ja kergpakendite ukse-eest-vedu: nii saavad jäätmekogujad või teised spetsialistid jäätmeid visuaalselt kontrollida ja vajaduse korral hoone haldajat valesti sortimise eest trahvida. Tänu sellele on kord kvartalis hinnatav kogutavate biojäätmete saastatuse määr väga madal – umbes 5%.

Äriettevõtete jaoks võeti Milanos 1997. aastal kasutusele igapäevane toidujäätmete ukse-eest-vedu ja 120-liitrised mahutid.

Toidujäätmete kogumine Milano avaturul. La Repubblica

Avaturgudel, mille linn on määratlenud toidujäätmete suurtootjate ja seega peamise sihtrühmana, algas toidujäätmete kogumine 2017. aastal. Tulemusi ei pidanud kaua ootama: 2019. aastal koguti ja kompostiti 2000 tonni toidujäätmeid. Jäätmeid kogutakse iga kord, kui turg on avatud, ja seda tehakse spetsiaalsete kotihoidikule seatavate kompostitavate kottidega. Jäätmete kogumine avaturul on mugav ka tarbijatele ja turukioski omanikele. Suured prügikastid asuvad otse turul ning neid võib leida mitmest kohast. See teeb toidujäätmete eraldamise olmeprügist lihtsamaks.

 

Milano, Itaalia

Teavituskampaaniad

Mitmes keeles, kuna elanikud on eri rahvusest

Majapidamised

Ukse-eest-vedu

Kasutatavad vahendid:

 • 10-liitrised õhutusega köögiprügikastid ja 35- või 120-liitrised lisakastid
 • Kompostitavad kotid

Äriettevõtted

Igapäevane ukse-eest-vedu

Kasutatavad vahendid:

 • 120-liitrised mahutid
 • Kompostitavad kotid

Avaturud

Ukse-eest-vedu tööpäeva lõpus

Kasutatavad vahendid:

 • Spetsiaalne terasest kotihoidik
 • Kompostitavad kotid

Käitlemine

Anaeroobsel kääritamisel töötav jaam ja sette kompostimine

 

Milano arvnäitajad

 • 1,4 miljonit elanikku
 • 800 000 igapäevast tööle ja tagasi sõitjat
 • 21 miljonit turisti aastas
 • 100% elanike biojäätmed (aia- ja toidujäätmed) võetakse peale kodu juurest
 • 105 kg kogutud toidujäätmeid inimese kohta aastas
 • 87,5% linnas tekkivatest toidujäätmetest kogutakse kokku ja saadetakse komposti
Postitus on 8. osa juhendit “Parim viis biojäätmete kogumiseks. Parimad meetodid omavalitsustele biojäätmete liigiti kogumiseks” tutvustavast sarjast.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.