Kohandage süsteem tegelike oludega

Rootsi linn Lund on hea näide sellest, kuidas omavalitsused saavad kohandada oma süsteeme linnaosa järgi. Lundi süsteem toimib hästi: eraldi kogutakse 63–75% toidujäätmetest ning jäätmete saastatuse määr on ainult 2–5%. Linn, mille elanike arv on 125 000, asustustihedus 290 inimest km2 kohta, millel on ülikool ning mille peamised majandusvaldkonnad on teenindus- ja tehnoloogiatööstus, on olenevalt linna- ja hoonetüübist võtnud kasutusele erinevad süsteemid.

Süsteem „Quattro select bin“ töötati välja ühepereelamutele.

„Quattro select bin“ Rootsis, PWS.

Omavalitsus annab majapidamistele kaks kõrget neljaosalist ratastega prügikasti, et need saaksid sortida jäätmed kaheksa kategooria alusel: toidujäätmed, jäätmejäägid, papp, paber, plast, metall, värviline klaas, läbipaistev klaas. Toidujäätmete jaoks antakse paberkotid. Toidujäätmete kasti tühjendatakse iga kahe nädala tagant; teist prügikasti, milles on kuivad ringlussevõetavad materjalid, iga nelja nädala tagant. Kogumisautol on nende jäätmeliikide jaoks neli eraldi sektsiooni.

Mudelit kasutatakse linnas koos teiste, tihedama asustusega piirkondade jaoks mõeldud süsteemidega. Mitme majapidamisega piirkondades kasutatakse jäätmete kogumiseks suuremaid ja ainult ühele jäätmeliigile mõeldud kaste või avalikes kohtades olevatel n-ö saartel asuvaid maa-aluseid süsteeme nelja või kaheksa jäätmekategooria jaoks. Kohandatud pole mitte ainult prügikastid, vaid ka kogumissagedus: mitme majapidamisega piirkondades kogutakse jäätmeid kord nädalas, hotellides ja restoranides 1–6 korda nädalas. Sellise tegevuse eest tasutakse proportsionaalselt koguste ja kogumise sageduse alusel.

Lisaks on Lundis neli taaskasutuskeskust, kuhu inimene saab oma jäätmed tuua ja sortida neid 15 kategooria alusel. Üks neist kategooriatest on aiajäätmed, mida saab viia neisse keskustesse või koguda eraldi kastidesse, mida tühjendatakse majapidamisele kohandatud sagedusega.

Postitus on 6. osa juhendit “Parim viis biojäätmete kogumiseks. Parimad meetodid omavalitsustele biojäätmete liigiti kogumiseks” tutvustavast sarjast.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.