fbpx

Kompostitavad või biolagunevad prügikotid

On tungivalt soovitatav, et linnad teeksid kompostitavate/biolagunevate prügikottide kasutamise toidujäätmete kogumisel kohustuslikuks. Et tagada kompostimiseks kogutud biojäätmete kvaliteet ja vähendada kilekotijääkidest põhjustatud saastet, peavad eraldi kasutatavad (kui prügikasti pole) või prügikastidesse pandavad kotid olema biolagunevad. Kotid peavad vastama ELi standardile EN-13432, millega kehtestatakse nõuded kompostitavatele kottidele.

Kompostitavad kotid on valmistatud kontrollitud kompostimistingimustes lagunemiseks. Standardi EN-13432 nõuetele vastavate kompostitavate kottide puhul on tagatud, et neist ei eraldu kompostimisel toksilisi aineid. Kottidel on kompostitavust tõendav kood või number, mille abil klient saab kottide sobivust kontrollida.

Kompostis kasutatavate kottide puhul on oluline, et nad kompostis ka laguneks. Pildil 8 nädalat biolagunemisprotsessis olnud kott.

Sarnaselt õhutatavate köögiprügikastidega parandab kompostitavate või biolagunevate prügikottide kasutamine kastis süsteemi kasutusmugavust. Erinevalt tavalisest plastist lasevad need õhul ringi käia, hõlbustades toidujäätmetes sisalduva niiskuse aurustumist. Nagu juba mainitud, väheneb seega anaeroobsel käärimisel tekkiv hais, samuti väheneb tekkiva nõrgvee hulk ja jäätmete mass (umbes 6–7%) ning tagatud on kompostitava koti optimaalne tugevus.

Kui toidujäätmete kogumiseks kasutatakse mittekompostitavaid kotte, tekib lõppkokkuvõttes soovimatu kogus plasti (või muud sageli selleks otstarbeks kasutatavat materjali), mis lõpetab kompostis, ükskõik kas kodus, kogukonnas või kompostimisettevõttes. Kui kompostis leidub mittekompostitavatest kottidest pärinevat plasti või muid materjale, halvendab see komposti väärtust ja kvaliteeti ning piirab omavalitsuste valikuvõimalusi toote kasutamisel – kas kasutada seda ühismaal, müüa lähedalasuvatele talunikele või anda elanikele.

Läbipaistvate kottide kasutamine ukse-eest-veol võimaldab jäätmeid visuaalselt kontrollida, see on oluline isegi jäätmejääkide või pakendite puhul. See võimaldab vedajatel või spetsialistidel määrata kodumajapidamistele või ettevõtetele trahve näiteks toidujäätmete vale sortimise või ülemäärase saaste eest.

Walesi omavalitsused järgivad head tava, mille kohaselt jäetakse jäätmeid valesti käitlevatele majapidamistele märkusi ja juhiseid. Kui probleem jätkub, jäetakse vale sisuga kotid kõigepealt kogumata ja viimase abinõuna määratakse nõudeid eiravale majapidamisele trahv.

Omavalitsustel soovitatakse kaaluda kompostitavate kottide jagamist kodumajapidamistele.

Näiteks Prantsusmaal moodustab biolagunevate kottide tasuta jagamine vaid vähem kui 1% jäätme-eelarvest. Walesis Ühendkuningriigis on osalus kodumajapidamiste toidujäätmete kogumisel alates 2015. aastast kahekordistunud, peamiselt tänu kohaliku omavalitsuse otsusele anda elanikele tasuta kompostitavaid prügikotte – varem paluti neil kasutada ajalehti või kohalikelt asutustelt ostetud biolagunevaid prügikotte.

Postitus on 9. osa juhendit “Parim viis biojäätmete kogumiseks. Parimad meetodid omavalitsustele biojäätmete liigiti kogumiseks” tutvustavast sarjast.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.