fbpx

Miks on vaja biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda?

Praegune olukord.

16 protsenti on biojäätmete nõuetekohase kogumise ja töötlemise osakaal praegu Euroopa Liidus. 100 protsenti tähendaks, et kõik biolagunevad jäätmed on eraldi kogutud ja töödeldud, niipalju kui see on võimalik.

VALDAV OSA tahkeid olmejäätmeid läks 2021. aastal endiselt põletamisele või prügilasse.

Miks see on kõnekas?

Sest kogu see mass orgaanikat eritab tohutus koguses metaani, mis on tugevatoimeline kasvuhoonegaas.

METAAN ERITAB 82,5 KORDA ROHKEM soojust kui süsihappegaas. Elementaarne, et kui see orgaanika prügilasse/põletusse ei satu, jääb ka sellevõrra vähem soojust eraldamata ja see aitab kliimamuutust ohjeldada.

Rääkimata sellest, et biojäätmete kompostimine aitab parandada pinnase seisukorda. Mõistagi on see hea asi! Pealegi pole vaja majapidamises, kus küpsetatakse komposti, aianduspoest huumusrikast mulda juurde osta.

Postitus on osa juhendit “Parim viis biojäätmete kogumiseks. Parimad meetodid omavalitsustele biojäätmete liigiti kogumiseks” tutvustavast sarjast.

 

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.