fbpx

Kuidas inimesi jäätmeteta majandamise (zero waste) teemal koolitada?

Zero Waste koolituskäsiraamat ja kaks koolitusprogrammi

 

Jäätmeteta majandamine ehk zero waste on üks neid teemasid, millest kõik justkui räägivad, aga millest paljud siiski aru ei saa. Süsteemse muutuse vaatest võib seda nimetada ringmajanduse rakendustööriistaks kohalikul tasandil. Just kohalikud omavalitsused on need, kes enamasti peavad EL-i ja riigi seatud roheeesmärgid praktikas ellu viima. 

Seetõttu olemegi loonud kaks koolitusprogrammi:

Siin on peamine haridusraamistik ja kompetentsid, mida peame vajalikuks, et toetada kohalikke omavalitsuse jäätmeteta majandamise poole liikumisel või inimeste harimisel jäätmeteta majandamise teemadel. 

Mõlema õppekava sisuliseks täienduseks on põhjalik Zero Waste koolituskäsiraamat, mis käsitleb õppekavade põhiteemasid sügavamalt. Käsiraamatu peatükke saab kasutada nii õpetamismaterjali kui ka iseõppimis-töövahendina. 

Zero Waste koolituskäsiraamatu saab alla laadida nii ühe failina või eraldi peatükkide kaupa, mis sulle huvi pakuvad. Käsiraamat on jaotatud kolme osasse, nagu allpool kirjeldatud. 

Edasisteks täiendusteks võib ka oma tagasisidet käsiraamatu kohta anda siin. 

Kui oled huvitatud nende materjalide põhjal loodud koolitustest oma organisatsioonile, kirjuta kadri.kalle@letsdoitfoundation.org.

Teeme Ära SA on registreeritud täienduskoolitusasutus (täiskasvanuhariduse majandustegevusteatis nr 237442).  

1. Aluspõhimõtted

Need lühikesed peatükid annavad ülevaate, miks selline käsiraamat on loodud, kuidas seda kasutada, ja kirjeldavad meie kahe peateema – jäätmeteta majandamine ja haridus – laiemat tausta. 

2. Zero Waste koolitaja materjalid

See osa keskendub õppimise ja õpetamise peamistele põhimõtetele ning sellele, kuidas need põhimõtted aitavad meil jäätmeteta majandamist paremini õpetada. Kuna enamik neist põhimõtetest on üsna universaalsed, on need kasulikud ükskõik mis teema õpetajatele. Koolitaja materjalid vastavad meie koolitusprogrammide “Kuidas?” küsimusele. 

3. Zero Waste saadiku materjalid

See osa annab ülevaate jäätmeteta majandamise alusteadmistest, mis on vajalikud kohaliku omavalitsuse tasandil. Saadiku materjalid vastavad meie koolitusprogrammide “Mis?” küsimusele.

Saadiku ja koolitaja sertifikaat

Nii Zero Waste saadikul kui ka koolitajal on võimalik taotleda sertifikaat. Selleks tuleb läbida eraldi sertifitseerimine, eelduseks on läbitud saadiku või koolitaja koolitus, mida võib teha ka omal käel õppinuna. Kogu Euroopa sertifitseeritud Zero Waste koolitajad ja saadikud on esitletud Zero Waste Europe’i eksperdilehel.

Eksperdi – olgu siis saadiku või koolitaja – sertifikaat annab kindluse, et selle saanu kannab edasi Zero Waste väärtusi. Sertifikaat võib osutuda kasulikuks ka karjääri edendamisel. Paljudes tegevusvaldkondades ja ametikohtadel on tõendatud ringmajanduse rakendamisoskused järjest enam hinnas.

Kui soovid teada, kuidas saadiku või koolitaja sertifikaati saada, vaata infot ja juhiseid siit lehelt.

Kuidas erineb meie töö muudest jäätmeteta majandamise koolitusmaterjalidest?

Jäätmeteta majandamise ja ringmajanduse teemal on olemas mitmeid koolitusprogramme ja -materjale, nii formaal- kui ka mitte-formaalhariduses. Mis teeb meie materjalid eriliseks, on nende põhinemine hariduspsühholoogial. See tähendab, et oleme oma dokumente luues arvesse võtnud uusimaid teadusuuringute tulemusi sellest, kuidas inimaju õpib ja uusi teadmisi omandab. Need teadmised kahjuks veel väga laialdaselt haridustegevustes kasutusel pole.

Kõik need materjalid on loodud BEZWA projekti (Building a European Zero Waste Academy) raames – see oli Erasmus+ rahastatud koostöö viie organisatsiooni vahel eesmärgiga luua tugev haridusraamistik, mis toetab Euroopa jäätmeteta majandavate linnade liikumist. Projektipartnerid olid Zero Waste Europe, Ekologi brez meja, Eesti Maaülikool ja Tallinna Ülikooli, projektikoordinaator oli Teeme Ära SA.

Kasutame eesti keeles nimetusi Zero Waste saadik, Zero Waste koolitaja, Zero Waste linnad ja Zero Waste koolituskäsiraamat ning üldiste zero waste praktikate puhul jäätmeteta majandamise mõistet. Leiame, et eesti keeles on jätkuvalt puudu suupärane ja sobiv vaste zero waste mõistele, mis peegeldaks selle ametlikku definitsiooni, ja seega on igati tervitatud head mõtted selle vaste leidmiseks.