fbpx

Millega arvestab parim biojäätmete kogumise süsteem?

Optimaalse biojäätmete kogumise süsteemi kavandamine. Omavalitsus või piirkond peab parima biojäätmete kogumise süsteemi väljaselgitamiseks võtma arvesse mitut olulist tegurit: piirkondlikke, sotsiaalseid, majanduslikke ja demograafilisi omadusi. Need on küsimused, millele peab biojäätmete kogumise süsteemi kavandades vastuse leidma.

Piirkondlikud omadused
 • Kui suur on elanikkond ja kui tihe on asustus?
 • Kas inimesed elavad peamiselt maal, linnalähedases, pooleldi linnastunud või linnapiirkonnas? Mitu protsenti elanikest liigitub iga kategooria alla?
 • Kas piirkonna/omavalitsuse elanike arv muutub olenevalt aastaajast (nt turism) või nädala jooksul (nt tihe pendelränne)?
Kas inimesed elavad peamiselt maal, linnalähedases, pooleldi linnastunud või linnapiirkonnas? Missugustes majades nad elavad, kas peamiselt kortermajades või eramutes?
Hoonetüübid
 • Kui suur protsent inimesi elab kõrghoonetes (korterites), paaris- või eramajades?
 • Kui paljudel majapidamistel on aed?
 • Mitu leibkonda on piirkonnas/omavalitsuses? Kui suur on keskmine elanike arv leibkonna kohta?

 

Majandusolukord
 • Kas piirkonnas/omavalitsuses on palju eraettevõtteid, millel tekib toidujäätmeid, nagu restoranid, kaubanduskeskused ja sööklad?
 • Kui tihedalt need ettevõtted asuvad?
 • Kui suur on leibkonna keskmine sissetulek?
 • Kas piirkonnas on toidu jagamise programme?

 

Jäätmete teke
 • Kui suur on tahkete olmejäätmete ja jäätmejääkide kogumaht?
 • Kas biojäätmeid juba kogutakse eraldi? Kas kogutakse toidu- ja aiajäätmeid või ainult ühte liiki jäätmeid?
 • Kui suur osa jäätmejääkidest on tegelikult orgaanilised jäätmed?
 • Millest olmejäätmed üldiselt koosnevad?
Postitus on 5. osa juhendit “Parim viis biojäätmete kogumiseks. Parimad meetodid omavalitsustele biojäätmete liigiti kogumiseks” tutvustavast sarjast.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.