fbpx

Süsteem, mis suudab tõhusalt hallata korraga toidu- ja aiajäätmeid?

Kohaliku tasandi biojäätmete kogumise süsteemi kavandamisel tuleb kindlasti arvestada toidu- ja aiajäätmete erinevusega. Seetõttu on tarvis neid ka eri viisil koguda ja käidelda.

Toidujäätmed on suure tiheduse (umbes 0,6) ja niiskusesisaldusega (70% või rohkem), mistõttu peab neid koguma tihti.

Aiajäätmete tihedus on aga väike (umbes 0,2), neid on vaja kokku pressida ja need tekivad hooajaliselt. Näiteks sügisel ja suvel koguvad omavalitsused palju rohkem aiajäätmeid kui talvel ning seetõttu peab süsteemis arvestama koguste kõikumisega.

Milano (Itaalia), Walesi (Ühendkuningriik) ja Kataloonia (Hispaania) näitel on parim lahendus kavandada biojäätmete kogumise mudel nii, et keskendutakse peamiselt toidujäätmete kogumisele.

Kuidas see siis käib?

Aiajäätmeid kogutakse neis linnades või omavalitsustes eraldi kogumisringidega, mida tehakse toidujäätmete kogumisega võrreldes harvem. Või toovad elanikud aiajäätmed kogumispunkti.

Flandrias (Belgia), Hollandis, Austrias ja Saksamaal kogutakse aia- ja toidujäätmeid koos ratastega prügikastidesse, mida nimetatakse biokastideks või biotonne’deks. Kuigi need annavad häid tulemusi, on seal ka arenguruumi.

Aia- ja toidujäätmete koos kogumisega kaasnevad mõned probleemid

Mõlema jäätmeliigi samaaegseks kogumiseks on vaja pressimissüsteemiga veokeid, mis suurendab kulusid. Seda eriti juhul, kui võrrelda seda toidujäätmete ukse-eest-veoga, mille puhul on vaja väiksemaid ja pressimissüsteemita autosid ning töötajad saavad kotte ise tõsta, vähendades sellega kogumisringile kuluvat aega.

Seetõttu on mõistlik keskenduda eelkõige toidujäätmetele, kuna neid on keerulisem käidelda ja vajadus suuniste järele on suurem.

Aia- ja toidujäätmete eraldi kogumisel põhinevad mudelid on omavalitsustele parim lahendus. See aitab kogutavate toidujäätmete kvaliteeti parandada ja kogust suurendada.

Postitus on 5. osa juhendit “Parim viis biojäätmete kogumiseks. Parimad meetodid omavalitsustele biojäätmete liigiti kogumiseks” tutvustavast sarjast.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.