Uudised

Avatud kandideerimine Zero Waste saadiku koolitusele Kielis

8.11.2023

Kandideeri siin Zero Waste saadiku koolitusele, mida korraldab Zero Waste Kiel. Tähtaeg on 19. november. Programmi vastuvõtmisest või mittevastuvõtmisest teavitatakse taotlejaid 26. novembriks. Kes saab kandideerida? Elad ja töötad Läänemere äärses riigis (Taanis, Saksamaal, Eestis, Soomes, Islandil, Lätis, Leedus, Norras, Poolas või Rootsis); sul on head inglise keele oskused nii kõnes kui kirjas; töötate (sh […]

CIRCO ringsete ärimudelite kiirendi tekstiiliettevõtetele

27.09.2023

Teeme Ära SA koos rahvusvaheliselt tunnustatud muutuse juhtimise tööriista ja disainimeetodiga CIRCO kuulutab välja ringsete ärimudelite kiirendi tekstiilisektoris tegutsevatele ettevõtetele. Programm pakub ettevõtetele võimalust kiiremini liikuda ringmajandusest lähtuvate toodete ja teenuste arendamise suunas. tuvastame võimalusi kuidas tekstiile ja ettevõtte tarneahelaga seotud puutepunkti äriliselt kasulikul moel ümber disainida täites seejuures ka erinevaid seadusandlikke nõudeid ning olles […]

Uued ringmajanduse õppematerjalid

27.09.2023

Ringamajandus on teema, millest aina rohkem räägitakse, kuid kus segaduse on jätkuvalt suur. Mis see siis õieti on? Mis on ringmajandus ja mida see pole? Kas meil on ka mingeid näiteid olemas ringmajandavatest lahendustest? Kuidas aru saada ja aidata muuta valearusaamu ehk väärmõisteid ringmajanduses?  Keskkonnaagentuuri tellitud projekti raames panime Teeme Ära SA’s kokku mõned õppematerjalid, mis lihtsas keeles just […]

Tulemas on II Eesti Zero Waste konverents

25.09.2023

II Eesti Zero Waste konverents Pärnumaa Arenduskeskus ja Teeme Ära Sihtasutus kutsuvad Sind osalema II Eesti Zero Waste konverentsil Pärnus, TÜ Pärnu kolledži hoones, 4. oktoobril 2023. Zero Waste ehk jäätmeteta majandamine on üks neist teemadest, millest tundub, et kõik räägivad, kuid mida paljud tegelikult ei mõista. Süsteemsest vaatenurgast on see praktiline tööriistakomplekt ringmajanduse rakendamiseks […]

Kuidas biojäätmete kogumise süsteemidega edasi tegutseda

10.07.2023

Soovitused, mida saame edasi tegutsemiseks anda linnadele, kes soovivad rakendada tõhusaid ja kuluoptimaalseid biojäätmete kogumise süsteeme. Loetelu pole küll ammendav, kuid hõlmab mõnda põhiaspekti, millega tuleks arvestada, kui soovitakse võtta kasutusele biojäätmete kogumise mudelid, et koguda suurel hulgal väikese saastatusega biojäätmeid, mida on vaja omavalitsusele nii keskkondlikult kui ka majanduslikult kasutoova kvaliteetkomposti tootmiseks. 1. Kasutusmugavus […]

Jäätmevoo­süsteemide võrdlus Kataloonia näitel

3.07.2023

Süsteemide võrdlus Kogu Kataloonias korraldab 286 omavalitsust mitme jäätmevoo ukse-eest-vedu (eesmärk on lähitulevikus seda arvu suurendada 451 omavalitsuseni). Lisaks rakendavad kõik Kataloonia omavalitsused biojäätmete liigiti kogumist, teenindades 95% Kataloonia elanikest (ülejäänud 5% töötlevad biojäätmeid koduse kompostimise teel). Kataloonia on suurepärane näide seetõttu, et biojäätmete piirkondlikul kogumisel on kasutatud erinevaid tulemusi andnud kogumisskeeme. Biojäätmete jaoks kasutatakse […]

Biojäätmete kogumise peamised tulemusnäitajad

26.06.2023

Biojäätmete kogumise süsteemi kavandamisel on äärmiselt tähtis tagada andmete regulaarne kogumine nii alguses (et määrata lähtepunkt, millest alates saab edusamme mõõta) kui ka kogu projekti vältel, et selle edenemist tõhusalt jälgida. Allpool on esitatud mõned olulised näitajad, mille kohta peaks koguma andmeid iga linn, kes soovib tõhusat süsteemi rakendada.   1. Kogumismäär ja kogused Kogutavate […]

Kompostitavad või biolagunevad prügikotid

19.06.2023

On tungivalt soovitatav, et linnad teeksid kompostitavate/biolagunevate prügikottide kasutamise toidujäätmete kogumisel kohustuslikuks. Et tagada kompostimiseks kogutud biojäätmete kvaliteet ja vähendada kilekotijääkidest põhjustatud saastet, peavad eraldi kasutatavad (kui prügikasti pole) või prügikastidesse pandavad kotid olema biolagunevad. Kotid peavad vastama ELi standardile EN-13432, millega kehtestatakse nõuded kompostitavatele kottidele. Kompostitavad kotid on valmistatud kontrollitud kompostimistingimustes lagunemiseks. Standardi EN-13432 […]

Biojäätmete kogumine on kestlik ka tihedalt asustatud piirkondades

12.06.2023

Ligi 1,4 miljoni elanikuga Milano Itaalias on Euroopa suurim linn, mille kogu elanikkond osaleb toidujäätmete kogumises, kogudes inimese kohta 105 kg toidujäätmeid aastas (2019). Arvestades, et aastas tekib elaniku kohta umbes 120 kg toidujäätmeid, suudab linn koguda kokku 87,5% jäätmetest. See on hämmastav tulemus. Kuna üle 80% linna elanikest elab mitmepereelamutes ja asustustihedus on suurem kui 7000 […]

Ukse-eest-vedu Bratislava näitel

31.05.2023

Ukse-eest-vedu, mille puhul jäätmed võetakse kodu juurest peale, annab tõestatult paremaid tulemusi kui muud alternatiivid, nagu avatud või lukustatud avalikud prügikastid. Avalike prügikastide kasutamine on pigem vabatahtlik, kuid ukse-eest-veo puhul motiveeritakse leibkondi iga jäätmeliiki sortima ja nii süsteemis osalema. Ukse-eest-vedu kasutavatel omavalitsustel on kõrgeim liigiti kogumise määr, kuna need süsteemid keskenduvad isiklikule vastutusele. Ukse-eest-veo puhul […]