fbpx

Ikka see biojääde!

Biojäätmete probleem on paljude EL riikide jaoks muutunud üha pakilisemaks. Kuna orgaaniliste jäätmete eraldi kogumise määr on enamikus Euroopas endiselt madal ja EL riikide jaoks läheneb tähtaeg, mil biojäätmete eraldamine ja kogumine tahkete olmejäätmete käitlussüsteemidega muutub kohustuslikuks, peavad omavalitsused leidma toimivad lahendused.

 

Selle üle, kuidas kõige tõhusamalt biojäätmeid ehk nii toidu- kui ka aiajäätmeid koguda, vaieldakse endiselt, aga meil on Teeme Äras üks hea materjal, kus tutvustatakse andmeid, mis tõendavad, et orgaaniliste jäätmete liigiti ukse-eest-vedu annab parima tulemuse – nii kogutud materjali kogust kui ka selliste biojäätmete kvaliteeti arvestades.

Ukse-eest-veol on tõestatult tunduvalt paremad tulemused võrreldes teiste, edumeelse lahendusena näidatavate mudelitega, olgu näiteks avatud või lukustatud tänavakonteinerid. Kuigi need konteineritega lahendused võivad esialgu näida odavamad, on nende tulemused kehvemad ega vasta kehtestatud eesmärkidele – ja mis peamine – need meetodid on kokkuvõttes kulukamad.

Kuidas täiustada ja hooldada oma biojäätmete kogumise süsteemi, et see vastaks EL õigusaktides sätestatud kohustuslikele eesmärkidele? Tõhusa biojäätmete kogumise süsteemiga on 2035. aastaks nõutav eesmärk, võtta ringlusse 65% olmejäätmetest, võimalik. Muul moel mitte.

Järgmistes postitustes võtame pulkadeks lahti ja toome ka näiteid, kuidas neid süsteeme edukalt luua. Kui aga soovid kohe lugeda, mis saab meil selle vastu olla!

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.