fbpx

Teeme Ära koolituste aasta 2023

Sel aastal tõime esmakordselt Zero Waste saadikute koolituse Eestisse, koolitasime koolitajaid nii Eestist kui välismaalt, pakkusime ringmajanduse koolitusi nii avalikule sektorile kui ettevõtetele ning korraldasime ka II Eesti Zero Waste konverentsi. 

Eelmisel aastal tähistasime oma Zero Waste koolituskäsiraamatu väljatulemist ning kahe koolitusprogrammiZero Waste saadik ja Zero Waste koolitajavalmimist. Sel aastal võtsime ette nende oskuste viimise praktikasse. 

 

Zero Waste saadikute esimesed sammud praktikas 

Zero Waste saadikute koolituse eesmärgiks on võimestada osalejaid rakendama jäätmeteta majandamise põhimõtteid mingis süsteemis – olgu selleks siis ettevõte, kohalik kogukond või omavalitsus. Meie laiemaks eesmärgiks on luua omavalitsuse tasandi süsteeme, kus jäätmeid tekib vähem ja tekkivad jäätmed lähevad ringlusse, mitte põletusse ega prügilasse. Sel aastal viisime läbi kolm Zero Waste saadiku koolitust – kaks neist Pärnus ja ühe Hiiumaal. Mõlemas piirkonnas on näha ka esimesi töövilju – Pärnu linna uude jäätmekavasse läks meie Zero Waste saadikute abil sisse eesmärk saada Zero Waste linnaks. Hiiumaale on sel aastal valminud aga ühekordsete nõude-vabaks saareks saamise kava. Kokku koolitasime sel aastal 48 Zero Waste saadikut. 

Osaliselt ka Pärnus toimunud koolituste kaasmõjul toimus sel sügisel II Eesti Zero Waste konverents just Pärnus. Tõime kokku oma kasvava Eesti Zero Waste kogukonna. Oma väljakutseid jagasid ning uut inspiratsiooni said nii omavalitsuste esindajad, ülikoolide lektorid, ettevõtjad kui muud huvilised – sest ka meie konverents ei ole mingi tavaline ettekannete jada, vaid väga tugevalt osalus- ja arutelupõhine. Sellega on meil loodetavasti ka Eesti Zero Waste konverentside traditsioon loodud, mida loodame järgmisel aastal jätkata. Väikest kokkuvõtet Pärnus toimunud konverentsist saab lugeda siit 

Meie konverentsil said lõpupaneelis oma mõtted jagada osalejad ise. Foto: Tõiv Jõul

Zero Waste koolitajale lisaks ka roheoskused 

Meie teise õppekava – Zero Waste koolitaja – alusel sai sel aastal tehtud kaks rahvusvahelist koolitust: üks neist täiesti veebis, teine hübriidlahedusena ehk online sessioonid, millele järgnes kolmepäevane koolitus Tallinnas. Kui Zero Waste saadikute koolituse põhifookuses on jäätmeteta majandamise põhimõtted ja praktika, siis koolitaja koolitusel keskendume hariduspsühholoogiale ehk kuidas kavandada õpitegevusi nii, et see ka toetaks seda kuidas meie aju õpib. See lähenemine on tihti ka kogenud koolitajatele ootamatu. Mõlema koolituse osalejate mõtteid ja kogemusi saab inglise keele lugeda siit ja siit. Kokku koolitasime sel aastal 31 Zero Waste koolitajat. 

Koolitajaid koolitasime sel aastal ka natuke teise fookusega – nimelt sai SA Kutsekoja tellimusel tehtud kaks koolitust roheoskuste õpetamise teemal täiskasvanute koolitajatele. Arusaamine keskkonnaprobleemidest ja -lahendustest on aina enam muutumas oskuseks, mida on pea igal spetsialistil vaja. Et need teemad pole aga lihtsalt faktiteadmiste meeldejätmine, oli siin tähelepanu kriitilise ja süsteemse mõtlemise arendamisel. Roheoskuste koolitustel koolitasime kokku 38 inimest. Kogu roheoskute teemast saab rohkem lugeda siit 

 

Ringmajanduse põhiteadmised ja õppematerjalid 

Zero Waste põhimõtted on tihedalt seotud laiema ringmajanduse raamistikuga. Sel aastal oli meil võimalus olla partneriks Keskkonnaagentuurile ja Kliimaministeeriumile projektisRingmajanduse võimekuse tõstmine”. Ringmajanduse põhimõtete teemal sai meil sel aastal koolitatud 100 avaliku sektori töötajat ning valmisid ka mõned õppematerjalid: ringmajanduse olemusest, väärmõistest ja nende muutmisest ning kaasamisest. Nendega saab tutvuda siin. Sama teemal alustasime Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tellimusel koolituste tegemist ka ettevõtetele, eesmärgiga aidata neil oma ärimudeleid ringmajandavamaks muuta. Sel aastal sai koolitatud 15 inimest, koolitused jätkuvad uuel aastal. 

 

Nagu kogu Euroopa Liidus, ootavad ka Eestit ees mitmed muudatused jäätmevaldkonnas. Zero Waste ja ringmajanduse valdkonna oskused kuluvad ära kõigile osalistele. Loodame, et järgmine aasta toob meile juurde uusi koolitusi ja inimesi, kes neid teemasid rakendada oskavad. Lisame lõppu ka mõned meie Zero Waste saadikute mõtted koolituse kohta: 

„Ma ei suuda ära kirjeldada kui palju kasu mul sellest oli. See on kahtlemata olnud minu erialas kõige asjalikum koolitus, kus mul on õnnestunud osaleda.“ 

„Zero waste saadiku programm on äärmiselt põnev ja silmiavardav. Koolituse vorm erineb põneval ja silmiavardaval moel tavapärastest koolitustest. Koolitus ise annab suurepärase sissevaate milliseid muutusi on vaja ühiskonnas juhtida ning võimaldab endal teha teadlikumaid valikuid jätkusuutlikuma tuleviku nimel.“ 

„Süsteemne, terviklik, läbimõeldud. Parimad eksperdid. Meeldisid väga arutelud, mis olid argumenteeritud ja kaasakiskuvad. Kogu kursus avardas silmaringi märkimisväärselt.“

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.