Avalda Ukrainale toetust ÜRO keskkonna­assambleel

Lisa oma organisatsiooni nimi SIIA

Tänasest (28.02) kuni kolmapäevani (2.03) kohtuvad Nairobis, Keenias kõikide ÜRO riikide esindajad maailma keskkonnaassambleel (UNEA). Selle kohtumise raames on Teeme Ära SA agendas olulisimal kohal olnud toetada ambitsioonikat ja õiguslikult siduvat plastilepet (Global Plastic Treaty). See viiks meid lähemale maailmale, kus välditakse ülemäärase plasti tootmist ning selle sattumist loodusesse. Kuid selgelt on kohtumise õhkkonda oluliselt mõjutanud Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas.

Nairobis osalevad keskkonnaorganisatsioonid, sh Teeme Ära SA on algatanud pöördumise, millega soovitakse osalevate riikide tähelepanusse tuua sõjalise tegevuse otsese, pöördumatu ja ulatuslik keskkonnakahju. Oma toetust saad väljendada lisades pöördumise lõppu ka oma organisatsiooni nime. See kahju kujutab ohtu nii inimeludele kui ka elurikkusele pika aja jooksul. Samuti palume ÜRO liikmesriikidel senisest enam tähtsustada keskkonna rolli rahu ja julgeolu tagamisel. Eales varem pole keskkonnaassambleel nii poliitiliselt laetud küsimusi lahendatud.

25.02 kajastas Reuters Nairobis aset leidnud lääneriikide poliitilist poolehoidu Ukrainale, kui keskkonnaassamblee ettevalmistustel lükkas Ukraina tagasi Venemaa poolt tehtud ettepanekud argumendiga, et Venemaa-poolne rahvusvaheliste normide ja ÜRO põhikirja rikkumine Ukrainasse sissetungil ei võimalda neil ühegi Venemaa ettepanekuga nõustuda. Venemaa reageeris sellele vaid kommentaariga, et nende seisukoht on mitte segada omavahel keskkonna- ja poliitikaküsimused.

Ukraina ei jäänud aga oma seisukohal sugugi üksi. Venemaa agressiooni asusid samal kombel hukka mõistma üheskoos kõik Euroopa Liidu riigid ja ka USA, väljendades poolehoidu Ukrainale ning jäädes truuks ÜRO põhikirjalistele eesmärkidele ning põhimõtetele toetada rahu ja julgeolekut ning edendada inimõigusi. Paraku ei ole ükski keskkonnaprobleem, mis täna keskkonnaassamblee laual on lahus ei julgeoleku, kestliku arengu ega võrdsete õiguste teemadest. Paljudes neist on olulisel kohal maavarade ja loodusressursside kestlik kasutamine ning kahtlemata energia, millest kõik maaimariigid sõltuvad. Ei ole riiki, mille poliitika ei oleks ajendatud just neist keskkonnaga seotud aspektidest. Kõikide ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamine sõltub sellest, kuidas hoiame endid ümbritsevat keskkonda.

Teeme Ära SA osaleb UNEA-l vaatlejana ning korraldab 2.03 ka hübriid kõrval-üritust, mille teemaks on hariduse ja huvikaitse roll ülemaailmse plastileppe rakendamisel (registreerimine veel avatud). Poliitika, poliitikud ja poliitikakujundamine on osa sellest ja kindlasti mitte kuidagi lahus muudest elementidest. Toetame ambitsioonikat, rahumeelset ja koostööle suunatud poliitikakujundamist, et mitte jätta kedagi maha.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.