38 olulist soovitust kohalikele omavalitsustele

Teadlaste ja 15 keskkonna- ning ja kestliku arenguga tegeleva organisatsiooni koostöös on loodud 38 olulist soovitust kohalikele omavalitsustele parema elukeskkonna tagamiseks. Soovitused aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte.

Teeme Ära SA poolsed soovitused on leitavad ringmajanduse valdkonna alt.

Koondatud 38 soovitust jagunevad kestliku arengu eesmärkide lõikes järgnevalt:

Soovitused puudutavad elurikkuse, energeetika ja kliima, jäätmete ja ringmajanduse, koosloomelise valitsemise, rohehangete, maakasutuse ja planeerimise valdkondi. Alustades kogukondlikust energiatootmisest või energia kokkuhoiust kuni elurikkuse hoidmise ja taastamiseni teadmistel põhineva ja kogukonda kaasava koosloomega. Need valdkonnad eeldavad igas linnas ja vallas poliitilist ja ametkondlikku tähelepanu.


Soovituste koosloomes osalesid järgmised ühendused:

 • Eestimaa Looduse Fond
 • Eesti Roheline Liikumine
 • Balti Keskkonnafoorum
 • Peipsi Koostöö Keskus
 • Koosloodus
 • Eesti Metsa Abiks
 • SA Things
 • Teeme Ära SA
 • SA Keskkonnaõiguse Keskus
 • MTÜ Mondo
 • MTÜ Estwatch
 • Organic Estonia
 • Bioteaduste Üliõpilaste Selts
 • bioneer.ee
 • noorte keskkonnanõukogu (Eesti Noorteühenduste Liit)

Järgneva aasta jooksul toimub koostöö kuue omavalitsusega, mille käigus võimendatakse nende välja valitud keskkonnateo elluviimist koos keskkonnaorganisatsioonidega.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.