Tule Eesti esimesele Zero Waste’i konverentsile

Teeme Ära Sihtasutus ja Tallinna Ülikool kutsuvad osalema esimesel Eesti Zero Waste’i konverentsil 14. septembril Tallinnas. Osalemiseks saab ennast kirja panna siin

Kandideerimine kestab 22. augusti hilisõhtuni.

Võib tunduda, et jäätmeteta majandamine ehk zero waste on midagi, millest kõik räägivad, kuigi vist ei ole päris kindel, mis see täpselt on. Süsteemse muutuse vaatest võib seda nimetada ringmajanduse rakendustööriistaks kohalikul tasandil. Ringmajanduse rakendamisel on aga teadmisi ja oskusi veel vajaka. Seetõttu ongi meie rahvusvaheline ekspertide tiim pannud kokku Zero Waste’i saadiku ja koolitaja koolituse õppekavad ning neid toetava käsiraamatu. Konverentsil tutvustame neid materjale, kuid sellega me muidugi ei piirdu! 

Plaanis on pidada maha hulk arutelusid, saab ühenduda sarnase maailmavaatega inimestega ning osaleda interaktiivsetes töötubades. Loodame, et teil on päeva lõpuks sära silmas ja vööl hulk uusi tööriistu, et teha oma asutuses, kogukonnas ja õpilaste seas süsteemseid muutusi.

Töötoad on meie konverentsi süda. Osaleda saab kahes töötoas viiest. Esimesed kaks töötuba on ka eesti keeles, konverentsi töökeel on inglise keel.

Töötubade teemad:

 1. Jäätmeteta majandamine kui süsteemne muutus KOVidele
 2. Kuidas “Zero Waste koolituskäsiraamat” saab aidata paremaid koolitusi luua?
 3. Miks on andmed Zero Waste’is kesksel kohal? 
 4. Kuidas väärmõisteid ära tunda ja neile taktitundeliselt osutada?  
 5. Haridussüsteemi roll ringmajanduse arendamisel

Täpsema ajakavaga saab tutvuda siin

Konverentsile võib tulla igaüks, aga sellest võiks kõige rohkem kasu olla

 • kohaliku omavalitsuse ja ministeeriumi esindajatele
 • kohalikele ja maakonnaarenduskeskustele
 • õpetajatele ja koolitajatele
 • kõrgkoolide esindajatele
 • keskkonnaorganisatsioonidele ja algatustele

Osavõtt tasuta. Osalejad kannavad ise transpordi-, majutus- jm konverentsil osalemisega kaasnevad kulud. 

 1. augustil saavad kandideerijad vastuse, kas nad on osalejaks vastu võetud.

Selle sündmuse rahastaja on Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm ning konverents on BEZWA projekti lõpuüritus. BEZWA (Building a European Zero Waste Academy) oli Erasmus+ rahastatud koostöö viie organisatsiooni vahel eesmärgiga luua tugev haridusraamistik, mis toetab Euroopa jäätmeteta majandavate linnade liikumist. Projektipartnerid: Zero Waste Europe, Ekologi brez meja, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ning Teeme Ära SA.

Lisaüritused 13. ja 15. septembril

Väikese osavõtutasu eest pakume konverentsi eel ja järel osalusvõimalusi ringkäigul ja töötubades.

 1. september

Ringkäik Tallinna taaskasutus- ja jäätmejaamades

Hind: 10 €

Pärastlõunane ringkäik sisaldab kolme külastust: Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, Uuskasutuskeskus, Pandipakend

 1. september

Lisatöötoad
Töötoad on kõik ühel ajal: kl 9.00–13.00. Töökeel on kõigis töötubades inglise keel. 
Hind: 40 €

1) Improteatri meetodid – arenda oma avaliku esinemise ja õpetamisoskusi
Koolitajad: Kadri Kalle ja Karolina Tiigimäe, Ruutu10 improkool
Kellele: õpetajad, koolitajad, kõik, kes tahavad arendada oma suhtlusoskusi ning loovat ja ehedat õpetamisviisi

Tutvustus: Suhtlemises saab alati end arendada. Improteatriga meenub esmalt tavaliselt naljategemine, kuid naerusuu kõrval on improtegijatel mitu head asja veel, mida nad saavad arendada. Esmalt aitab see saada paremaks kuulajaks ja meeskonnamängijaks ja teiseks enda suhtes leebemaks ja oma vigade suhtes sallivamaks. Lisaks aitab improteater ka üldiselt paremaks improviseerijaks saada. Improteatri hea külg on veel see, et neid oskusi saab arendada toredal mängulisel viisil. Ega jäämurdmis- ja ergutavate mängude oskamine ka kunagi paha ei tee. Hea tuju on garanteeritud!

2) Kuidas õpetada kompleksseid probleeme lahendama õppimist toetaval viisil
Koolitajad: Grete Arro ja/või Mihkel Kangur, Tallinna Ülikool 
Kellele: õpetajad, koolitajad, igaüks, kes peab aitama inimestel mõista kompleksseid probleeme (nt ringmajandus, elurikkus)

3) Sissejuhatus ringsetesse ärimudelitesse (CIRCO metoodikaga)
Koolitaja: Kadi Kenk, Teeme Ära SA
Kellele: Ettevõtted ja koolitajad, kes tahavad teada rohkem ringmajandusest ettevõtetes.

Tutvustus: CIRCO on disainimeetod, millega ettevõtted saavad teha esimese sammu oma ettevõttes ringsete toodete ja teenuste arendamiseks. See aitab ettevõttesse tuua innovatsiooni.  Töötoa käigus õpime ära tundma, millised võimalused ressursse säästa on ka äriliselt kõige potentsiaalikamad ning kirjeldame esimesi samme, mida ettevõte peab tegema, et areneda.

Rohkem infot CIRCO mudeli ja võrgustiku kohta: www.CIRCOnl.nl

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.