fbpx

Jäätmevoo­süsteemide võrdlus Kataloonia näitel

Süsteemide võrdlus

Kogu Kataloonias korraldab 286 omavalitsust mitme jäätmevoo ukse-eest-vedu (eesmärk on lähitulevikus seda arvu suurendada 451 omavalitsuseni). Lisaks rakendavad kõik Kataloonia omavalitsused biojäätmete liigiti kogumist, teenindades 95% Kataloonia elanikest (ülejäänud 5% töötlevad biojäätmeid koduse kompostimise teel). Kataloonia on suurepärane näide seetõttu, et biojäätmete piirkondlikul kogumisel on kasutatud erinevaid tulemusi andnud kogumisskeeme.

Biojäätmete jaoks kasutatakse süsteeme, mis hõlmavad näiteks ukse-eest-vedu, maa all, pooleldi maa all või väljas asuvaid konteinereid ning piiramatu ligipääsuga avatud või piiratud ligipääsuga lukustatud konteinereid tänaval.

Hoolimata olemasolevate mudelite suurest hulgast püütakse paljudes linnades järk-järgult üle minna liigiti ukse-eest-veole, kuna seda peetakse kõige paremini toimivaks süsteemiks. Ukse-eest-vedu rakendavatel omavalitsustel on Kataloonia kõrgeim liigiti kogumise määr, mis jääb vahemikku 60–85%. „Nüüd teame, et ladustamiskoha viimine elamute ja hoonete juurest konteineritega aladele ei aidanud säilitada jäätmetekitajate teadlikkust ja kaasvastutust vastutustundlikul jäätmekäitlusel.“

Kuna mõned omavalitsused kasutavad endiselt eri tüüpi konteinereid, eri tüüpi ukse-eest-veo mudeleid ja mõnes asukohas kasutatakse neid kahte mudelit endiselt läbisegi, on Katalooniast analüüsimiseks palju teavet ja andmeid, mille põhjal saab nende süsteemide tulemusi hinnata.

Allolev joonis pärineb Kataloonia jäätmeagentuuri hiljuti avaldatud materjalidest.

Sellel võrreldakse biojäätmete eraldi kogumist, kasutades
1) tänavakonteinereid,
2) ukse-eest-vedu ja
3) nende kahe kombinatsiooni.

Andmed näitavad, et ukse-eest-vedu toimib tunduvalt paremini, võimaldades koguda aastas ühe elaniku kohta enam kui kaks korda rohkem biojäätmeid. Lisaks väheneb saastemäär ukse-eest-veo puhul võrreldes suurte tänavakonteineritega poole võrra.

Kataloonia andmete põhjal on selge, et terviklik ukse-eest-vedu annab parimaid tulemusi kogu jäätmesüsteemis, kuid on märkimisväärselt tõhusam just biojäätmete puhul, kuna võimaldab tänavakonteineritega võrreldes koguda enam kui kolm korda rohkem biojäätmeid. Tänavakonteineritega kogutud jäätmetes oli ka kolm korda rohkem saastumist kui kodu juurest peale võetud jäätmetes. Ukse-eest-veo tõhusust näitab ka selle mõju jäätmejääkidele. Seda meetodit kasutavates omavalitsustes on 2,4 korda vähem jäätmejääke inimese kohta kui tänavakonteinereid kasutavates omavalitsustes.

Postitus on 11. osa juhendit “Parim viis biojäätmete kogumiseks. Parimad meetodid omavalitsustele biojäätmete liigiti kogumiseks” tutvustavast sarjast.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.